Fjordcruise Romsdalsfjorden

Never Stop Exploring Your World

Med "Bare Du" på dagstur til Bjørnsund.

Innløpet til Søre Bjørnsund.

Turen til Bjørnsund.

Vi har hele dagen foran oss når vi starter fra Vestnes eller Molde kl. 09:00 på denne turen, som vil ta ca. 8 timer. Fra Vestnes går vi nordover og krysser Romsdalsfjorden med kurs mot Julsundet. Fra Molde holder vi rett vest til vi kommer til Julsundet. Ved innløpet til Julsundet passerer vi Julneset på Mordal, hvor tyskerne bygde bunkerser under 2. verdenskrig. Vi passerer helt inn til anlegget.

Herifra bærer det videre nordover, og vi får Gossen med Ormen Lange anlegget på babord side. Her blir naturgass brakt i land fra Ormen Lange feltet ute i Norskehavet.

Etterhvert runder vi nord-enden på Gossen, og legger om til en mer vestlig kurs. I det fjerne ser vi allerede Søre og Nordre Bjørnsund. Vi skal legge til ved Søre. 

Søre Bjørnsund med innseiling midt på bildet.

Bjørnsund.

Bjørnsund er et fraflyttet fiskevær og ei øygruppe i Hustadvika kommune i Romsdal i Møre og Romsdal. Øygruppen ligger like vest for Bud på ytterst på Romsdalshalvøya i samme kommune.

Fiskeværet ble avfolket etter vedtak i Fræna kommunestyre i 1968. Innføring av niårig grunnskole med påfølgende skoleskyss til fastlandet for ungdomsskoleelever, og behov for investeringer i infrastruktur som vei- og havnebelysning, innlagt vann, allmenningskai og opprensing av havna var blant momentene som lå bak beslutningen. De siste innbyggerne flyttet i 1971.

I årene etter 1945 bodde mellom 500 og 600 mennesker på Bjørnsund. I dag er Bjørnsund et ferie- og leirskolested. På det høyeste punktet på Nordre Bjørnsund står en isbjørnskulptur til minne om de som mistet livet på havet mellom 1850 og 1950.

Søre og Nordre Bjørnsund. I horisonten ligger Hustadvika.

Bjørnsund fyr.

Priser.

Dags-turen er beregnet til 8 timer, hvorav båtturen tar 3 timer hver vei. På Bjørnsund er det ingen serveringssteder, så vi lager en god lunch ombord. Det er også muligheter for å kjøpe mineralvann ombord.

Max 12 personer
Grunnpris:         kr. 12.500.-
Tillegg pr. pers: kr.      150.- Dette inkluderer lunch ombord.

Værforbehold.

Send forespørsel om booking på vår "Kontakt oss" side.

Vi går både fra Vestnes småbåthavn og fra Reknes Gjestehavn, Molde.