Fjordcruise Romsdalsfjorden

Never Stop Exploring Your World

Fra Vestnes til den historiske Veøya

Vi har hele dagen for oss, og starter fra Vestnes eller Molde kl. 09:00. Turen går fra Vestnes, nord-øst mot Gjermundnesholmen som vi passerer på babord side. Her runder vi Korsstøneset om styrbord.

Her finnes mange gamle gravsteder. De eldste er faktisk datert helt tilbake til Steinaledern!

Om vi går fra Molde, runder vi Moldeholmene via Hjertøysundet, og setter kurs mot Veøya som vi skimter i det fjerne.

Gjermundnesholmen med Remmemstinden og Ystetind i bakgrunnen.

Turen går videre østover. Vi går opp mot Sekken som vi får på babord side, og går nord-østover langs øya. Om styrbord har vi utsikt over de majestetiske fjellene i Romsdalen.

Etterhvert nærmer vi oss Veøya som ligger i forlengelsen av Sekken og Hangholmen. Vi fortsetter langs sørøstsiden av Veøya, og runder mot nordvest i enden på øya. Her finner vi en lun og fin bukt, hvor det er lagt ut en flytebrygge som vi legger oss til ved.

Veøya med Middelalderkirken.

Veøya

Veøya er en liten øy i Romsdalsfjorden i Møre og Romsdal, i Molde kommune. Den er litt over 1 km2.

Øya var Norges første landskapsvernområde, og bygningene der eies i dag av Romsdalsmuseet. Ordet vé er norrønt for «hellig» og navnet Veøy betyr den hellige øya eller øya med helligdommen. «Ve» ble brukt i førkristen tid. Øyas to deler forbindes av et smalt eid som tidligere var sjøbunn.

I middelalderen var det en kaupang eller kjøpstad på øya, og flere bygårder er nevnt i dokumenter fra middelalderen. Det er påvist det som kan være kristne graver fra 900-tallet.

Øya lå strategisk plassert som et knutepunkt for båttrafikken i vikingtiden. Den gangen fjorden var ferdselsveien lå Veøya (sammen med Sekken) sentralt til. Klimaet er relativt mildt og øya har gode havneforhold. Vikingskipene gikk sjelden over Hustadvika, men gikk heller en indre led inn Romsdalsfjorden og videre inn til dagens Åndalsnes dersom man skulle til Østlandet eller inn Langfjorden dersom man skulle videre nordover mot Nidaros. Midt i dette skjæringspunktet ligger Veøya, og plasseringen førte til at det oppstod en kaupang der, Romsdals første tettsted – et økonomisk, administrativt og religiøst sentrum.

Øya var i middelalderen tingsted for Raumsdølafylket. Veøya nevnes av Snorre i forbindelse med slaget ved Sekken i 1162, der kong Håkon Herdebrei falt mot Erling Skakke.

Baglerne angrep birkebeinerne ved øya i 1206. I 1375 ble en kongens gård på Veøy nevnt, dette var trolig en handelsgård som samtidig var innsamlingssted for skatter og avgifter. Kaupangen hadde på det meste rundt 300 innbyggere, men tapte sin betydning mot slutten av middelalderen. Nedgangen for Veøy-kaupangen begynte trolig før svartedauden. Olav Håkonson befalte i 1384 at handelen måtte foregå i byer og faste kaupanger: Borgund for Sunnmøre, Veøy for Romsdal, Trondheim for Nordmøre.

I dokumenter fra 1519 blir ikke Veøy lenger omtalt som kjøpstad. Kannikembetet ble oppretthold etter reformasjonen og presten på Veøya avla kannikeden i 1588. Kirkeordningen fra 1589 fastslo at det skulle være 9 kirker «Vedøens» prestegjeld, disse skulle betjenes av tre prester og Veøy skulle være hovedkirke. (Fra Wikipedia)

Presteboligen på Veøya.

Bukta hvor vi legger til. Foto Jan Inge Holmem

Flott skog og naturstier på Veøya. Foto Jan Inge Holmem

Natursti. Foto Jan Inge Holmem

Natursti. Foto Jan Inge Holmem

På Veøya kan dere gå i historiske fotspor, og lese mye informasjon om fjerne tider som er satt opp på opplysningsplakater rundt om kring. Eller dere kan velge å gå på utforskertur på de mange stiene på øya.

Det hviler en spesiel atmosfære på denne øya, og de som har vært der en gang, kommer gjerne tilbake.

Vi forlater øya kl. 16:00 om annet ikke er avtalt. Vi returnerer til Vestnes ca. kl. 17:30.

Kirken på Veøya

Priser.

Denne turen er beregnet til 8,5 timer.

Max 12 personer
Grunnpris:         kr. 9.500.-

Værforbehold.

Send forespørsel om booking på vår "Kontakt oss" side.

Vi går både fra Vestnes småbåthavn og fra Reknes Gjestehavn, Molde.